tisztelet

Parancsra szeretni??

Tavaly év végén jelent meg Alice Miller A test kiáltása - A szülői bántás hosszú távú következményei című könyve, amely annak ellenére, hogy a mondanivaló többszöri ismétlése révén könnyen olvasható, érzelmileg megterhelő olvasmány. Szembenézésre, magunkba nézésre, elgondolkodásra kényszerít...

A gyermeknevelési könyvek közt kakukktojás, hisz nem a gyerekekről, vagy a velük kapcsolatos követendő vagy kerülendő viselkedésekről ír. Inkább a terápiás jellegű, önismereti könyvek közé sorolnám, amely nem csak szülőknek lehet érdekes.

Mindegyik könyvem fő témája a gyermekkori szenvedések tagadása.” - írja Alice Miller „A test kiáltása” előszavában. Ez magyarul a harmadik kötete, amely tavaly jelent meg itthon, (a 2004-es berlini kiadás után 14 évvel), a szerzőnő tizenegyedik – s tudtommal az utolsó - könyveként.

A lengyel születésű, majd Svájcba letelepedett Alice Miller pszichoanalitikus szemlélettel kezdte terápiás munkásságát, majd szembehelyezkedett az analitikusok által képviselt segítői semlegességgel és a gyermekkori – sokszor fájdalmas – emlékeket bagatellizáló és tagadó attitűddel.

A korábban megjelent „A tehetséges gyermek drámája” (Osiris 2016) és a „Kezdetben volt a nevelés” (Pont, 2016) után ebben a könyvében is sokat hivatkozik írók, költők, művészek, tudósok, diktátorok, hadvezérek ( Dosztojevszkij, Csehov, Kafka, Nietzsche, Schiller, Woolf, Rimbaud, Jukio, Proust) önéletrajzára, a gyermekkorukra, az alkotásaikra, a betegségeikre – rámutatva, hogy a gyermekkori élmények és szülői bánásmód az egész életutat meghatározhatja. Leghíresebb kutatásában Adolf Hitler gyerekkorát dolgozza fel, részletesen kimutatva milyen motívumok vezethették Hitlert több millió ember kivégzéséig. (Erről és a „fekete pedagógiáról” a „Kezdetben volt a nevelés” című könyvében olvashattok.)

A test kiáltása” a negyedik parancsolat romboló erejét, káros következményeit helyezi mondanivalója középpontjába. E parancsolat szerint: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te istened adott neked.” (Kiv 20,12) Alice Miller szerint „ideje komolyan vennünk a gyermekkori megbántásokat és azok következményeit, és megszabadulni ettől a parancsolattól.” A hosszú élet ígérete voltaképp „zsarolás és fenyegetés”, amelyet a második részben ismertetett életutak nem igazolnak.

A szerzőnő szerint
  • A gyermekek elfojtják erős és jogos érzelmeiket, dühüket, indulataikat, amit szüleik bántalmazó viselkedése, erőszakos nevelési módjuk okán éreznek
  • A test emlékszik ezekre a bántalmazásokra, fájdalmakra, kiszolgáltatottságra, megalázottságra; „a test a tényekhez tartja magát”, a megélt érzelmekre reagál. (míg etikai parancsokra nem) „A testünk nyelve a legigazibb énünknek és életrevalóságunk erejének hiteles kifejeződése
  • A valódi érzéseket nem lehet se előállítani, se kiölni; a hála, a részvét, az elvárások, a tagadás, az illúziók, az engedelmesség, a szorongás, a büntetéstől való félelem, a kikényszerített szeretet, a mintha-kapcsolat, az eljátszott szívélyesség nem valódi szeretet, hanem hazugságokkal terhelt kötelék, látszat, kényszer, homlokzat vagyis önmagunk elárulása. 
  • A test betegséggel, depresszióval, kimerültséggel, energiátlansággal, és/vagy csillapíthatatlan hatalomvággyal jelzi az árulást. „A depressziót jellemző fáradtság mindig jelentkezik, amikor elnyomjuk az erős érzelmeinket, amikor bagatellizáljuk a testünk emlékezetét, és nem akarunk vele érdemben foglalkozni."
  • A Tiszteld apádat és anyádat parancsolat olyan általános érvényű, hogy sokszor egyáltalán nem tudatosul ez a sok indulat később sem; a szüleink felé való düh átélése, tudatosulása le van tiltva, az indulat a test (és/vagy a saját gyermekeink) ellen fordul valamint „a negyedik parancsolat megakadályozza a korábbi sérülésekből való felgyógyulást.
  • A remény, vágy és elvárás a szeretet, tisztelet, figyelem, védelem és elfogadás iránt állandósulhat: a szüleink helyett a barátainktól, szerelmeinktől, gyerekeinktől, unokáinktól, terapeutáinktól várjuk ezeket, miközben a szüleink felelősségét (a saját hiányérzetünkben) gyakran tagadjuk, nem ismerjük fel, sőt sokszor idealizáljuk szüleinket. 
  • Ha tudatosulni kezd a fájdalom és düh a szüleink iránt, és ennek feldolgozásához segítőt keresünk, gyakran olyan terapeutával találkozunk, aki maga is – tudatosan, vagy tudattalanul – „a negyedik parancsolat bűvkörében él” és a megbocsátásra bátorít vagy más, hosszabb távon haszontalan technikát tanít.
  • A megbocsátás nem a jó út, mert ugyanúgy függőségben és gyermeki pozícióban tart.
  • A gyógyulás lehetősége a gyermekkori fájdalmakkal való szembenézés, szükség szerint "értő tanú" kísérésével; le kell válni a belsővé vált szülőkről, és olyannak látni őket, amilyenek valóban voltak. Ha a félelem tudatossá, átélhetővé válik, szertefoszlik. Meg kell ismerni gyermekkorunk valóságát, szeretni kell a gyermeket, aki valaha voltunk, magunknak kell megadni a hiányzó szeretetet, tiszteletet, figyelmet, védelmet és elfogadást.... Mindez  fájdalommal jár, de lehetséges és kibírható.
  • Tudatos felnőttként a parancsolato(ka)t – legyenek bármily ősiek és szakrálisak - meg lehet kérdőjelezni, ahogy a parancsokat is megkérdőjelezzük. Függő, gyermeki helyzetben tart ez a parancsolat, holott felnőttként erre nincs szükség, elhagyható az a kiszolgáltatott lét, hogy mindentől függetlenül tisztelni kell a szüleinket. A függő helyzet kedvez a gyűlöletnek, elfojtódik, de aktív marad, és ártatlanok elleni agresszióban tör utat... A felnőtté válás azt jelenti, hogy véget vetünk az igazság tagadásának, a szenvedés megélése tudatosul és tudássá válik és ezáltal élvezhetjük a felnőtt élet előnyeit, amelyek a tudatosság, gondolkodás szabadsága, saját érzéseink megélése, az összehasonlítás képessége.

Mit jelenthetnek Miller gondolatai ha babát várunk, vagy kisgyermekeket nevelünk?

Egyfelől nekünk felnőtteknek, szülőknek kell tisztelnünk őket, a gyerekeket, hiszen ezt a viszonyulást őrzi majd meg a gyermek teste (és lelke) ahogy megérintjük őket, ahogy szólunk hozzájuk, ahogy körülötte élünk... Másfelől átgondolhatjuk a saját szüleink iránti érzéseinket, emlékeket, amire talán nem szívesen emlékszünk és gondolatban megszeretgetjük, megvigasztaljuk gyermek önmagunk...
Ki tudja melyik a nehezebb...?!

Alice Miller 2010-ben halt meg, 1980-tól, tehát 30 éven át publikált ebben a témában, terápiás esetei mellett, híres emberek tucatjainak kutatta át a naplóját, levelezését, életrajzát, irodalomtudósokkal konzultált részletek után érdeklődve, miközben saját elfojtott, fájdalmas emlékeit a festészet segítségével dolgozta fel.Jobb szülők a gyermekterapeuták?! - II.rész

Popper Péter és Popper Gábor
Haim Ginott Szülők és gyermekek című könyvének amerikai kiadásában megjelent egy beszélgetés, melyben nyolc gyermeknevelési szakember,  - pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták - arról beszélgetnek, segíti-e a szülőségüket a pszichológiai tudás és terápiás rutin?

A fordítás első részét itt olvashatjátok.

Eredeti cikk:

How Child Psychotherapists Deal with Their Own Children IN Dr Haim Ginott Beetween Parent and Child - revised and updated by dr Alice Ginott & dr H. Wallace Goddard; Three Rivers Press, New York, 2003; Appendix B p215-p220

Hogyan bánnak a gyermekterapeuták a saját gyerekeikkel? [második rész]


Dr. Hill: Csodálkozom, hogy milyen kevéssé alkalmazzuk a klinikai tudásunkat a gyereknevelésben. Én például ugyanúgy veszekszem a fiammal, ahogy az anyám veszekedett velem, néha még a hangtónusom is ugyanolyan, mint az övé volt. Mintha egy ismert magnószalagot játszanék újra.
Dr. Chambers: Újféle szalagot keresel? Más viselkedés mintákat? Egy másik hangot?
Dr. Hill: Én sem kedvelem a szülői mintáimat. Tudatosság nélkül sok szülő automatikusan ismétli a régi mintákat. De mi elvileg tudatosak vagyunk és képesnek kellene lennünk új viselkedési forgatókönyveket írni és hasznát venni a gyerekterápiás képzettségünknek.
Dr. Bruce: Úgy hangzik, mint a tipikus szülők mondatai...
Dr. Hill: Igen és ez zavar engem. Otthon, amikor a dolgok rosszul mennek, nem tudom, hogyan változtathatnám meg a helyzetet. Mint más szülők, én is meghátrálok és megrettenek, a szakmai képzettségem és a sokéves gyerek-terápiás tapasztalataim ellenére.
Dr. Bruce: Minden szülő sérülékeny. Nem könnyű a gyerekeinkkel szemben nyerni. Ha fej, mi vesztünk, ha írás ők nyernek...
Dr. Adams: A gyerekek konkrét problémákat jelenítenek meg, amelyek nem felelnek meg a szeretet, elfogadás, tisztelet, egyéni különbségek és személyes egyediség csillogó általánosságainak. Ezek túl nagy fogalmak. Olyanok mint az ezer-dolláros csekk – jól hangzik, csak épp a napi szükségleteinkhez haszontalan, nem tudunk vele egy csésze kávét venni, taxit fogni, vagy telefonálni. A hétköznapokban apróra van szükség. A gyereknevelésben pszichológiai váltópénzre van szükség, hasonlóra, mint, amit a gyermekterápiában használunk.
Dr. David: Könyörgöm, áruld el, mi az a "pszichológiai aprópénz"?
Dr. Adams: A hatékony és emberi bánásmód speciális technikái a mindennapos történesek során: a kisebb összezördülésektől az időszakos konfliktusokon át a hirtelen krízisekig.
Dr. David: Mondd el nekünk, te hogyan hasznosítod a terápiás szemléletedet szülőként?!
Dr. Adams: Könyv-hosszúságú lenne a lista... Attól tartok, azt hiszed, hogy minden választ ismerek. Nos, ez nem így van. De megtanultam emberségesebben reagálni a gyerekeim okozta nehézségekre. Empatikus vagyok velük, ahogy a gyermek-pácienseimmel is. Próbálom a helyükbe képzelni magam, hogy megértsem, hogyan érezhetnek. Megtanultam, hogyan fejezzem ki a haragomat sértések nélkül. Provokáció ellenére sem szólítom megalázó neveken a gyerekeimet. Nem vádolom a személyiségüket és nem támadom a személyiségvonásaikat. Ehelyett, ahogy a terápiában is, azt állítom, amit látok, amit érzek és amit szükséges megtenni.
Dr. David: Azt mondod, hogy te sose jössz ki a sodrodból a gyerekeiddel?
Dr. Adams: Ellenkezőleg! De már nem félek a dühömtől, mert tudom, hogyan fejezzem ki anélkül, hogy kárt okoznék. Autentikus és hiteles vagyok: a szavaim illeszkednek az érzelmeimhez, például nem mutatok szeretetet, amikor dühös vagyok. Azt is megtanultam, hogy a bölcsesség kezdete a csend és ez tekintélyt ad. Röviden tehát beszélj kevesebbet és hallgass többet. Amikor a dolgok rosszul mennek, nem papolok, hanem megoldások után nézek. Megtanultam a gyermekeim panaszaira nem viszont-szemrehányásokkal válaszolni. Gyakran alkalmazom az együttérző hümmögést és a rövid kommentárokat.
Dr. Chambers: Mint például?
Dr. Adams: „Oh látom, tehát ez történt. Tehát így érzel. Tehát ez a megfontolt álláspontod. Értékelem, hogy megosztottad velem a nézeteidet. Köszönöm, hogy a figyelmembe ajánlottad őket. Hagy írjam le a javaslataidat, hogy emlékezzek rá...” Szándékosan tartózkodom a zavaró kérdésektől és a hideg logikától, érzelmileg túlfűtött helyzetekben. Mióta a világ az észhez beszél, én a szívhez szólok.
Dr. Bruce: Ez csak sima józan paraszti ész.
Dr. Green: Nem, azt hiszem ez inkább szokatlan gondolkodásmód. Például a gyerekterápiában megtanultam, hogy néhány dicséret romboló lehet, tehát nem is használok ilyeneket, se a rendelőben, se otthon. Tartózkodom az olyan dicséretektől, ami lehetetlenséget vár el a gyerekeimtől: „mindig olyan csodálatos vagy, mindig olyan előzékeny vagy, az angyalom vagy....” A dicséreteim elismerőek:  leírják a gyerekem erőfeszítéseit és tetteit és azt, ahogy érzek irántuk. Ebben nincs értékelés, bírálás, összehasonlítás és leereszkedés.
Dr. Chambers: Elmagyaráznád ezt részletesebben?
Dr. Green: Örülök a kérésednek, mert ez lehetőséget ad, hogy kifejtsem a nézeteimet. Értékelem az érdeklődésedet. Látod Dr. Chambers, ezek az elismerő dicséretek.
Dr. Chambers: Hogyan dicsértél volna a gyerekterápiás képzettséged előtt?
Dr. Green: „Nagyszerű vagy! Mindig a segítségemre vagy! Csodálatos munkát végzel ebben a csoportban!" Észrevetted, hogy az elismerő dicséretek esetén a mondatokat azzal kezdtem, hogy „én”, míg a bíráló dicséretben azzal a névmással kezdtem, hogy „te”.
Dr. Chambers: Tudom ezeket, ilyen dicséretek nélkül is... 
Dr. Green: Ahogy a gyerekek is. Nem tagadom a gyerek nézőpontját, nem tagadom meg a lányom érzéseit, nem veszekszem a tapasztalataival, elismerem mindezt: az észleléseiket, érzéseiket és tapasztalataikat...
Dr. Ivy: Nekünk is segítségre van szükségünk, hogy megfeleljünk a szülői szerepnek, és fel kell ismernünk, hogy a gyermekeinknek adott válaszainknak következménye van, szülői reakcióink mindenképpen hatással vannak a viselkedésükre és személyiségükre.  Az elméleti tudásunkat kell szülői kompetenciákká és készségekké lefordítani. Ez az átalakulás nem automatikusan történik, de pszichoterapeutaként - úgy tűnik - azért helyzeti előnyünk van.
 

A gyermeki tisztelet 8 fokozata


Catharine festménye


 
Nagyon szórakoztató írást találtam Gary Chapman Családi összhangzattan című könyvében, ám a szóban forgó részt ő is Erma Bombeck egy tanulmányából idézi. Megosztom veletek:

„A szülők értelmi képességének hullámzása nyolc fázisra osztható. E fo­kozatoknak semmi közük sincs az agysejtek számához, sem az IQ-hoz, sem pedig a szellemi kapacitáshoz. Az egyes fokozatok teljesen várat­lanul és indokolatlanul követik egymást. Legalábbis gyermekeink sze­rint.

Az 1. fokozatot valószínűleg nem tudjuk alulmúlni. Van egy kisbabánk, és mi semmit sem tudunk, de nem baj, mert ő még nálunk is kevesebbet tud. Csecsemőnk szeme mindenhova követ bennünket. Ha ki­nyújtjuk az ujjunkat, a csöppség csak nézi, és nem kérdez semmit. Ezzel mindketten jól elvagyunk.

A 2. fokozat körülbelül akkor lép életbe, amikor a kicsi eléri a két­éves kort. Csak hozzá kell érintenünk a szánkat a bibis ujjához, s az máris meggyógyul. Varázserővel összeragasztjuk a könyvet, és sebészi ügyességgel visszarakjuk a baba fejét. Hajrá, csak így tovább!

A 3. fokozatban még mindig álljuk a sarat, bár amikor gyanútlanul iskolába küldjük csemeténket, hamar rájön, hogy a többi felnőtt is tud valamit - egyesek még anyánál vagy apánál is többet. De szellemi pozíciónk még mindig megingathatatlan.

Gyermekünk tizenkét éves kora körül (4. fokozat) kezdődik a leépülésünk. Többnyire olyankor lepleződünk le, mikor segítünk a házi feladat megírásában, amivel legjobb esetben is csak egy hármashoz segíthetjük a nebulót. Az sem vívja ki osztatlan elismerését, amikor korcsolyázni tanítjuk, és egy óvatlan pillanatban teljes hosszunkban elnyúlunk a jégen, miközben őt is magunkkal rántjuk. Néha úgy néznek ránk, mintha azon csodálkoznának, hogyan vagyunk képesek megtartani az állásunkat.

Mire az 5. fokozatba lépünk, gyermekünk már a tizenötödik évét tapossa, és mi bámulatos sebességgel kezdünk visszafejlődni. Nem emlékszünk az ígéreteinkre. Lépten-nyomon megfeledkezünk arról, hogy valaha mi is voltunk gyerekek. Ismételjük önmagunkat, unalmasak vagyunk, és semmi más nem telik tőlünk, csak az, hogy kihallgassuk a bizalmas telefonbeszélgetéseket, és hogy azt szajkózzuk: „Csak azért büntetlek meg, mert szeretlek!”

A legnagyobb változás két évvel ezután következik be, a 6. fokozatnál. Egy dinnyébe több értelem szorult, mint belénk, szülőkbe! Gyermekeink már csak harmadik személyben beszélnek rólunk, jelezve, hogy úgysem értünk semmit. (Például: „Vajon hogy tudtak ezek ketten összehozni egy gyereket? Biztos megnéztek egy videó filmet!”)

A 7. fokozatban a gyerekek a felnőttek, és a szülők a gyerekek. Néha kölcsön kaphatjuk tőlük az autónkat, ha szépen kérjük. Megtervezik, hogy mi legyen a vacsora (pizza), és nekünk is szabad használni a telefont, csak szóljunk előre. Nem kell már azzal fáradnunk, hogy meg szervezzük a nyaralásukat, sőt még a mi szabadidőnket is készségesen beosztják. („Te és apa sokkal jobban fogjátok érezni magatokat a szobátokban, távol minden zajtól.”)

A 8. fokozat az esküvőjük után egy nappal kezdődik, amikor egyetlen éjszaka leforgása alatt zsenivé válunk. Mindent tudunk a pénzátutalásról, a hitelkonstrukciókról, és arról, hogy milyen lángon sül a piskóta aranybarnára. Ez a mi virágkorunk. Milyen kár, hogy a legtöbb szülő nem bírja cérnával ilyen sokáig!”

Ti mit gondoltok erről? Figyelj! – első leckeAz unokatesóm, Dáv, életének egy pontján soktucat spirituális (és) önsegítő könyv elolvasása után azt mondta, hogy röviden ez a közös mondanivalója mindnek: figyelj! Figyelj arra, hogy dobog a szíved, figyelj arra, hogy mi történik, mikor látszólag nem történik semmi, figyelj, mi van most, figyelj, mit érzel…
A barátnőm, Évi egy beszélgetésünk során – tapasztalatait és tanulmányait összegezve – azt mondta, hogy az anya-gyerek kapcsolatban, a szerelmi kapcsolatban és a pszichoterápiás kapcsolatban a közös pont, a gyógyító egyezés a „közös figyelmi helyzet”. Hogy te és én ugyanarra figyelünk, ugyanarról gondolkodunk valahogy, a figyelmünk tárgya összehoz minket, ott egyek lehetünk, összeolvadhatunk.
Ha a kettőt összehozom, akkor azt mondom: figyelj, amire figyel a másik. Mit mond, mi foglalkoztatja, mit tesz, mit érez. Figyelmet adni a szeretet és a tisztelet egyik legfontosabb jele.

Anyaaa, nézd, fél lábon állok! Anyaaa, figyelj, leugrom a harmadik lépcsőfokról! Nézd, nézd, anyaaaa…! – és a fakocka toronyra mutat.
Ismerős?!

A gyerekek nagyon igénylik a figyelmünket, és többnyire igen jól értenek hozzá, hogy meg is szerezzék azt,  ha kell bohóckodnak, „kihúzzák a gyufát”, vagy „csak” egyre hangosabbak lesznek, csakhogy velük foglalkozzunk. A figyelem a gyerekeknek (és a felnőtteknek is), olyan, mint a vitamin. Hosszú távú hiánya megbetegít.

(Talán ettől olyan népszerű a facebook; mindenki adhat és kaphat is némi virtuális figyelmet, a csaknem azonnal megosztott élmények-tapasztalatok hasonlóan oldhatják a magányérzést, mint a „közös figyelmi helyzetek”.)

Figyeljek jobban a gyerekre – a csapból is ez folyik! Naná, hogy figyelek, ellátom, óvom, teszem a dolgom! Minek ez a fakszni? – gondolhatjátok páran.

Igen fontos, hogy figyelj arra, milyen az idő és milyen ruhát adj rá, vagy mit adsz enni, ha éhes. Mi, én, most a gyerekek érzelmi szükségletéről beszélek, arról az igényéről, hogy örömeit és csalódásait megossza veled és te megértő lehess ezekkel. A gyerekek viselkedését az határozza meg, hogy mit éreznek. Ha jól érzik magunkat, akkor jól viselkednek, ha rosszul érzik magukat akkor úgy is fognak viselkedni, vagy megbetegednek testileg vagy lelkileg.

Ha egy gyereknek a szülei megértik, elfogadják az érzéseit, akkor ő sokkal nagyobb eséllyel lesz kiegyensúlyozott, nyugodt és együttműködő gyerek, mint az, akinek az érzéseit nem veszik figyelembe, nem értik meg. Például, azzal, hogy nem lehetsz most álmos, hisz most ébredtél, nem lehetsz éhes, most ebédeltünk, muszáj óvodába menni, ne hisztizz, nem mondhatsz ilyeneket a tanítónéniről, hisz ő olyan aranyos… Ezek elég megsemmisítő reagálások, ha én épp valóban álmos, éhes, csalódott, vagy dühös vagyok. Nekünk felnőtteknek is rosszul esik, ha le-semmibajozza valaki a keserűségünket. A gyerekekkel ez ugyanígy van.

Mit tegyek?!

Kerülj vele hasonló magasságba, ülj mellé, vagy emeld fel. Nézz rá, amikor beszél. Arra figyelj, amit mond, ne arra, hogy például leette magát. Nézd a szemét és/vagy a száját. Saccold meg mit érezhet. Ne szólalj meg. Bólogass és hümmögj.

Kezdetnek ennyi.

Várhatóan attól megnyugszik, hogy meghallgattad, sőt valószínűleg maga fogja megtalálni a megoldást a problémájára.

A Szelíd Szülő Szeminárium első témája a figyelem, ott átbeszéljük és gyakoroljuk ezeket a készségeket.
Csatlakozol? 


Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!

Adele Faber és Elaine Mazlish - 
Beszélj úgy, hogy érdekelje, 
hallgasd úgy, hogy elmesélje!
Gyakorlati tanácsok a sikeres 
szülő-gyerek kapcsolathoz
Reneszánsz Könyvkiadó, 
Budapest, 2006
A könyvet a gyermeknevelés, család, pszichológia polcokon találjuk meg, tekinthetjük gyakorlati kézikönyvnek és olvasmányos tankönyvnek is.

Szerkezetét tekintve viszonylag könnyen áttekinthető: bevezető után hat hasonló felépítésű fejezet következik, melyek egy-egy a gyermeknevelésben általánosan fontos területet fednek le: Érzések feldolgozása, Együttműködés, Büntetési alternatívák, Az önállóság támogatása, Dicséret, és A skatulyázás elkerülése. Ezek a fejezetek két részből állnak, az elsőben a téma és a készségek ismertetése és gyakorlása áll sok példával és rajzos illusztrációval. A második részben „vélemények, kérdések, szülői történetek” kapnak helyt, melyek kiemelnek és megvilágítanak egyes részleteket, személyes példákkal, amolyan sikertörténetekkel közelebb hozzák az olvasóhoz az egyes készségeket. A könyv utolsó pár fejezete – utószóként szerkesztve – az 1980-as első amerikai megjelenésez képest eltelt húsz év alatt felgyűlt sok-sok olvasói levél, példa, személyes történet válogatott és kommentált bemutatása. Olyan, mint egy az amerikai jóbarát; kicsit kövér, de jókat mond.

Nekem az első emlékem a könyvről, hogy miután a könyvtárból kikölcsönöztem, és épp csak beleolvastam, mennyire szórakoztató volt a példákat olvasni, főleg az idézett szülői példákat, hogy a levélíró apák és anyák milyen leleményesek és az eredmények milyen egyszerűen meggyőzőek. Emlékszem, mikor este a kisbabámat letettem aludni, alig vártam, hogy újra a kezembe vehessem, annyira felszabadító érzés volt, hogy ilyen nagy lehetőség, erő és jelentőség van látszólag apró momentumokban, például, hogy hogyan, konkrétan milyen szavakkal, vagy milyen szerkezetben adom át a közlendőmet, hogy mennyi teret kaphat a kreativitás, és a humor és hogy milyen megható, hogy az így kifejezett tisztelet, empátia és türelem és ráadásul milyen hatásos, hogy a gyermekek együttműködőek, békések, megértettek legyenek.


Adele és Elaine; 
forrás: fabermazlish.com
A könyv szerzői drámapedagógusok, ők – saját bevallásuk szerint - Haim Ginott elméleteit tették új keretbe és építettek köré módszertant, szülőcsoportokat, majd workshopokat. A könyv nagyrésze képregényszerű ábrákból áll, ezekkel próbálják segíteni az azonosulást  és így a megértést, elsajátítást. A szemléltető rajzok bemutatják a kerülendő és a követendő példákat az egyes témakörökön belül, minden egyes eszköznél.
Ez a didaktikusság egyszerre előnye és hátránya a könyvnek. A jó és rossz példák egymás mellé állítása segíti az elkülönítést és megértést, de a feldolgozást némileg nehezíti, hogy az egyes eszközök, „készségek” a konkrét témakörök alá vannak rendelve, amitől elaprózódnak; soknak tűnik ez a 35 eszköz, holott kb öt igazán fontos alapelv köré épül csaknem mind. Az egész könyv alapszellemisége a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épül: ez az a légkör, melyben ezek a kommunikációs készségek működni tudnak, melyekben a gyermek önmagától lesz engedelmes, nem félelmében.

Melyek ezek az alapelvek?

- Figyelj rá, figyelj az érzésekre!
Fordulj felé teljes figyelmeddel, ha beszél, mesél, jelzed, hogy figyelsz, hümmögj, bólogass, csodálkozz rá, óh, nahát, tényleg… ezeket mondhatod. Azonosítsd a felbukkanó érzelmeket, az övét és a tieidet is. Pl. látom dühös vagy, vagy úgy érzem egyre idegesebb leszek. Vágyait teljesítsd képzeletben. (Jó lenne, ha nem kellene ma oviba menni, de péntek van, ovis nap.)

- Tekintsd partnernek a gyermeked!
Adj neki esélyt, időt hogy a saját megoldásait találja meg, ő oldja meg az a feladatot, amibe belefogott. Engedd, hogy választhasson, dönthessen két általad felkínált lehetőség közül. Vond be az őt érintő kérdések megvitatásába, különösen a problémamegoldásba! Gyűjtsétek közösen a megoldás ötleteket, szűrés és értékelés nélkül majd válasszátok ki, amit meg tudtok valósítani! Hagyd, segítsd, hogy helyrehozza, ha elszúrt (kiöntött, vagy eltört stb) valamit. Támogasd a gyermeked önállóságát.

- Legyél tárgyilagos!
Tényszerűen, konkrétan fogalmazd meg, azt is ha valami nem tetszik, és azt is ha valami a kedvedre van. (pl. Egy csomó építőkockát látok a földön a hálószobában. Vagy Elmosogatott poharakat látok a konyhában.) Határozottan és egyszerűen fogalmazd meg a rosszallásod és az elvárásaid.

- Beszélj minél kevesebbet!
Várd ki, míg magától mesél, ha találkoztok, „csak” örülj neki. Üzenhetsz neki írásban vagy rajzzal is. Hagyd kibontakozni az ő ötleteit, elméleteit, elképzeléseit. Cselekedj inkább (pl. fenyegetőzés helyett.) Egyetlen szóval utalj rá, ha gyermeked ismételten elfelejtett valamit. Egyetlen szóval fejezd ki a dicséretreméltó viselkedést.

A Szerzők saját megfogalmazása szerint ezek a kommunikációs készségek segítenek együtt élni úgy, hogy közben jól érezzük magunkat, segítünk szeretteinknek, hogy ők is jól érezzék magukat. Segítenek szemrehányás és vádaskodás nélkül élni. Segítenek érzékenyebbnek lenni a másik érzései iránt. Segít abban, h úgy fejezzük ki a dühünket, h közben nagyobb kárt nem okozunk.
Ha így kommunikálunk, akkor ezzel tiszteletben tarjuk a gyermekeink szükségleteit, és saját igényeinket is és lehetővé tesszük a gyerekeinknek, hogy érző és felelősségteljes emberek legyenek.
Vagyis egy harmonikus, érzelmileg érett, problémákat és feszültségeket felnőtt módon kezelni tudó – sokunknak igen vonzó és vágyott – család képe jelenhet meg előttünk.

Jobb szülő lehetek, ha elolvasom?!

Persze! :) Tájékozódni sosem árt; a jó pap is holtig tanul! Ha csak elgondolkodtat az is jó, ha csak egy-két készség megmarad benned és kipróbálod, már nyerhetsz, fejlődhetsz. Aki pedig kedvet kapott, hogy elolvassa, feldogozza az egész könyvet, annak türelem, nem megy minden elsőre, sőt a könyv szerzőpárosának is - saját állításuk szerint - több mint tíz év volt az összes készség elsajátítása; én magam is közel három éve gyakorlom a módszert.
Van olyan készség, amelyik könnyebben jön a szánkra, van, amelyik szinte sose jut eszünkbe, amikor éppen kéne, van amelyik a négyévesnél működik jobban, van, amelyik a tizenkét évessel. Ráadásul a gyermeknevelés egyben önismereti út is, mi szülő honnan jöttünk, mit hoztunk magunkkal, nekünk mit mondtak a szüleink anno, mi hogyan birkózunk meg saját indulatainkkal és vágyainkkal… Nem megy egyik napról a másikra, de sosem késő elkezdeni. 
Hajrá! Fekete-fehér, igen-nem: a rejtőzködő tisztelet


A példamutatásról eszembe jutott, hogy egyszer rég, pár évvel ezelőtt egy nagyon beteg kisgyerek édesanyjával hallgattam rádióbeszélgetést. A kislány mentálisan és motorosan is megsérült, és kis kártyák segítségével kommunikált a szüleivel. Kezdetben konkrétan csak az igen és nem kártyákat használták: ha az édesanyja feltett egy eldöntendő kérdést – például, hogy kér-e teát – és a gyermek mutatta az egyik kártyát – hogy igen vagy nem – az édesanyja ennek megfelelően cselekedett, tette vagy nem tette a dolgot, adta, vagy nem adta például a teát. Vagyis az „igen igent jelentett a nem nemet”. Ez nagyon megmaradt bennem.

Azóta megszületett a saját kislányom, aki – Istennek hála – egészséges, de nála és bárkinél, miért lenne kevésbé fontos, hogy az igen igen legyen és nem nemet jelentsen?! Ha ez az alapigazság rendszeresen felborul, mit tanulhat abból a gyermek?! Nem lesz valóban használható igen - és nem válasza, jelentésük eltorzul, és a következetlenség következtében a gyermek összezavarodik.
Például ha egy édesanya a fejébe veszi, hogy teát ad a gyereknek, vagyis ez nem kérdés, akkor nem érdemes megkérdezni kér-e, mert ha nem kér és mégis kap, akkor az ő válaszának az égvilágon semmi jelentőssége nincs, csak megzavarodik. Ha azt tapasztalja, hogy az ő nem válasza nem számít, akkor az anyukája, vagy apukája nem válasza sem számít, pl. ha nem engedik valamihez hozzányúlni. Ezzel pedig már a tekintélyelvűség tengerére hajózunk ki, mert apa vagy anya nem válasza valahogy erősebben érvényesül, mint az ő nem-je, miért van ez, hogy van ez?! Miért kérdezik meg akar-e puszit kapni, elrámolni, segíteni teríteni, ha a nem válasza nem számít semmit? Mi értelme van a kérdésnek így? – gondolhatja a gyermek – semmi.

Ezek az igen vagy nem válaszok voltaképp választások, döntések. Ezt a kérdés-típust így is hívják, hogy eldöntendő kérdés. A leghíresebb eldöntendő kérdés az esküvőkön hangzik el: „akarod-e az itt megjelent XY-t férjednek/feleségednek?” Két döntésed lehet, igen, vagy nem. Esetleg a nem tudom, ami szintén válasz: nem tudok dönteni. Amikor a szülő ilyen kérdést tesz fel a gyermeknek, maga ajánlja fel neki, hogy döntsön, így illő, hogy elfogadja a döntést, a választ, a benne rejlő választást. Ez a tisztelet nagyon alapvető, szinte láthatatlan szintje, ami van, akinek egyértelmű, van, akinek nehezen észrevehető, esetleg nem is érthető.

Praktikus magunkban tisztázni, hogy valóban szabad döntést tudunk-e adni a gyereknek amikor eldöntendő kérdést teszünk fel, vagy magunkban már voltaképp mi eldöntöttük mit, hogyan akarunk és akkor inkább kérés, vagy utasítás formájában fogalmazzuk meg, vagy kijelentő módban jelezzük előre mit szándékozunk tenni. Illetve ha a gyermek döntésére bízzuk kér-e teát vagy nem, akar-e segíteni vagy nem, felveszi-e a kék pulcsit vagy nem – akkor tartsuk ezt tiszteletben, hisz mi adtuk neki a lehetőséget a döntésre, utólag már ne vegyük el tőle!

Lehet, hogy van, akinek szokása kérdésként megfogalmazni már magában eldöntött dolgokat, például kérsz fagyit? – kérdezi egy apa, de már ott áll a sorban, talán ki is kérte a fagyit már. Vagy "lemész a boltba egy liter tejért? Tessék itt a pénz rá…" - mondja egy mama. Ezek álkérdések így, nem is kérdések, félrevezethetik a gyermeket általában a kérdés mibenléte felől.
A gyermek nem gondolatolvasó, nem tudja és nem is tudhatja, hogy mit szeretnénk, mit gondolunk magunkban. Ha gyakran tapasztalja, hogy az ő válasza, választása értelmetlen, semmibe vett, el nem fogadott, akkor előbb utóbb óvatos lesz, visszahúzódó vagy ellenálló, dacos, dühös. És rá leszünk mérgesek, és csalódottak, hogy ilyen a gyerekünk, holott belőlünk indulnak ki a feszültségek, akár abból, hogy a mondandónk formája és tartalma eltér, a kérdés már el van döntve, a kérés voltaképp felszólítás és az utasítás már fenyegetés egyben.
Ha kérdezünk, ha választást ajánlunk tegyük úgy, hogy valóban nyitottak és felkészültek vagyunk mindkét (vagy több) válaszlehetőségre.

Röviden az igen jelentse, hogy igen, egyetértést, szándékot, beleegyezést, pozitív választ, akár a gyermek mondja, akár a szülő, és a nem nem-et jelentsen, elutasítást, negatív választást a szülő és gyermek szájából ugyanúgy.

Elszúrtam, mit tegyek?
Ha figyelek erre és általában következetesen működik, akkor belefér, hogy ha elszúrtuk és mégis, annak ellenére, szeretnénk, hogy a gyermek megtegyen, vagy ne-tegyen valamit, mikor ő máshogy döntött, akkor magyarázzuk el: figyelj, megkérdeztelek, de inkább kérnem kellett volna, hogy légyszi segíts megteríteni, hogy hamarabb ebédelhessünk. Ekkor ő még kitarthat a nem mellett, amit inkább fogadjunk el, és legközelebb mi figyeljünk jobban, hogy kérés, vagy felszólítás legyen a forma, ne rábízzuk a döntést.A példamutatásról


A gyermekem apjának megvettem az augusztusi Interpress Magazint. Ebben Szendi Gábor tollából egy témánkba-vágó terjedelmes cikk olvasható „Boldogtalan szülők” címmel.
A neves szakember igen részletesen bemutatja, hogy a szinte mindenhatónak gondolt neveléssel, vagyis szülői hatásokkal szemben főleg a veleszületett adottságok, a testvérsorban betöltött helyünk és a családon kívüli hatások határozzák meg a személyiségünket és képességeinket. Például a fő személyiségjegyeinket – extraverzió, együttműködés, lelkiismeretesség, érzelmi stabilitás, intellektuális nyitottság – csaknem fele arányban a genetikai adottságok határozzák meg és csak hat százalékban számítanak a családi hatások. A cikk nemzetközi kutatási eredményekre hivatkozva kitér a nevelés intelligenciára való – létező, majd elenyésző – hatására, a testvérsorrend fontos szerepére például a vallási és politikai attitűdök, valamint a homoszexualitás terén; bemutatja, hogy az erkölcsi és szexuális „nevelés” hatása is eltörpül a családi berendezkedés – együtt, vagy különélő szülők – hatása mellett.

Akkor hátradőlhetünk? – kérdezi a szerző. Mi tehát a nevelés?

Szendi Gábor így zárja sorait: „…ne úgy képzeljük a gyermeknevelést, mint az anyag formázását, hanem inkább úgy mint egy fát nevelő kertész munkáját, aki azon szorgoskodik, hogy megadjon mindent a növekvő fának, az pedig nőjön, amerre nőnie kell. A szülő hatása 5-10 %: hogyha ez alapvető értékek átadását jelenti, akkor meghatározó lesz a gyermek fejlődésében. A nevelés nem más, mint együttélés illetve modellnyújtás.” (Szendi Gábor)
Tehát modellnyújtás, példamutatás. Ez az amivel leginkább hatni tudunk, útravalót adni abban az – ezek szerint – kevés, de annál fontosabb én-részben, amit a gyermekünk tőlünk visz magával. Abból, amit lát, hall, tapasztal, következtet.

Mi, – anyák és apák, akik a gyermek elsődleges környezetét jelentjük, – vagyunk számára az „első univerzum” melynek szabályait megtanulja, ellesi, megfigyeli. Látja, ahogy viselkedünk vele és egymással és hallja, amit mondunk neki és egymásnak. Amikor a kettő, a cselekedetek és a mondások nem passzolnak, esetleg ellentmondanak, abból is tanul: bizonyos kifejezések, szavak nem mindig jelentik ugyanazt, bizonyos cselekedetek más reakciót váltanak ki, ha apa, vagy a szomszéd, vagy a tanár néni csinálja és ha ő, a gyerek csinálja. Cselekedeteinkből tanul szeretni, tisztelni, megbecsülni, segíteni, tőlünk tanulja a kölcsönösséget, a megbízhatóságot, a tisztességet.

Haim Ginott ezt írja: „az udvariasságot minden körülmények között udvariasan kell tanítani.” Köszönni, megköszönni, elköszönni tipikus területe ennek. Sok elvárásoktól szorongó mama hamarabb kezdi noszogatni a gyermeket, hogy köszönjön, mintsem, hogy ő maga köszönne. Nemrég egy autó anyósüléséből láttam, ahogy egy fiatal apa és óvódáskorú fia mentek át a zebrán, és a kisfiú automatikusan felemelte a kezét felénk, autósok felé, hogy megköszönje, hogy megálltunk. A mozdulat a papa mozdulata volt, tőle látta és alkalmazta a kisfiú magától, bármilyen kényszerítés nélkül. Nagyon helyes jelenet volt.

A példamutatás nem jelenti, hogy mi sosem hibázhatunk, nem jelenti, hogy tökéletesnek kell lennünk, vagy valamilyennek kellene lennünk, amilyenek nem vagyunk.

Adele Faber és Elaine Mazlish szerzőpáros konkrét tanácsa így szól: „viselkedjünk úgy, ahogy szeretnénk, ha gyermekünk viselkedne. Mert ebből tanul a legtöbbet, mert így lehetünk hitelesek, mert így méltó szülőnek lenni, így lehet embernek maradni.

Miért éppen kommunikáció?


„A kedves és figyelmes élet művészetét nem lehet senkinek sem a fejébe verni gőzkalapáccsal.”  Haim Ginott

Az, hogy a kommunikáció átszövi az életünk, lassan úgy válik közhellyé, hogy elvész mögüle a valódi tartalom és hamarabb jutnak eszünkbe a különböző telekommunikációs eszközök, az újságok, a rádió, a tévé vagy az internet és az óriásplakátok. Tévút ez, bár jobban ki van világítva, hangosabb, látványosabb, - de ezeket a felületeket és csatornákat mások által összeválogatott, megszerkesztett, megkoreografált, megírt, pontos dramaturgiát követő tartalmak, műsorok, írások, beszédek töltik meg.
A kommunikáció amire én rácsodálkozom éppen, az mindaz, ami a konkrét tartalmakon túl van, az, hogy mi van a „sorok közt”, hogy amit mondani szándékozom, azt hogyan mondom és miért, tudom-e máshogy is mondani, hogyan érti akinek mondom és azt érti-e, amit szerettem volna közölni.
A kommunikáció több annál, ki mit mond a családi vacsorán. Kommunikáció mindaz, hogy ki hol ül, mennyit néznek egymásra, hogyan szólítják meg egymást, hogyan mondják, amit mondanak, ki mennyit beszél. Vagyis az egész helyzet, kontextus, minden látható és nem látható részletével együtt kommunikáció; kommunikál, tájékoztat. Többlet jelentése van hangulatokról, kapcsolódásokról, viszonyulásokról, és talán arról is ki mennyire (volt) éhes.Kommunikáció a KRESZ és az abban való részvétel, akár autósként, gyalogosként, kerékpárosként, vagy buszvezetőként, kommunikáció, ahogy a mama a csecsemőjére néz és ahogy a karjába veszi, és kommunikáció, ahogy a beszélni még nem tudó gyerekek végül is eldöntik melyikük játsszon a mozdonnyal.
Kommunikálunk – jelzünk – a testünkkel, a test-tartásunkkal, a ruháinkkal, az arckifejezésünkkel, a cselekedeteinkkel és a szavainkkal.

Hogy a témámhoz megérkezzek: a gyermeknevelés is kommunikáció. Az, hogy milyen társadalmi lénnyé formálom, szocializálom a gyermekemet – nagyjából ez a nevelés – az kommunikációs kérdés. Mindaz, ahogy feléje fordulok, ahogy vele vagyok, viselkedem, beszélek, érzek – az hat rá, formálja őt, tanul belőle, tapasztal, nevelődik.
Ha azt gondolom, hogy tisztelem a gyermekemet és ezt – mondjuk – mondom is, ez még nem kommunikáció. Ha aztán rángatom, lassú csigának nevezem, kinevetem, a szavába vágok és ne-adj-isten megütöm, akkor ez már kommunikáció – arról, hogy voltaképpen nemigaz, hogy tisztelem a gyermekemet, jól hangzik, de nem igaz. Hazugság, ha erősebben fogalmazok.
Nem lehet büntetlenül akármit mondani a házastársunknak/szerelmünknek sem, nem hogy a gyermeknek, aki készségesen elhiszi, amit mondunk. Nem érti ő az élt, a gúnyt, még a viccet sem nagyon. Ezért a tiszteletlen, bántó gesztusok, szavak, tettek mély, láthatatlan, nehezen, vagy soha nem gyógyuló sebet okoznak.
Megszületésével a gyermekem megtisztelt önmagával, én azzal tudom őt tisztelni, ha teljes figyelmemmel felé fordulok, (ha nem is megy mindig, de rendszeresen). Kifejezi a tiszteletemet, ha türelmes vagyok azzal, hogy ő lassúbb, ügyetlenebb, szétszórtabb; ha megbízom benne, hogy nem töri össze se magát a játszótéren, se a tányért terítésnél; ha bevonom őt az őt (is) érintő családi vagy hétköznapi döntésekbe; ha észreveszem, hogy elrámolta a játékait, ha nem árasztom el a kérdéseimmel, de éreztetem, hogy mindig számíthat rám, érzelmileg elérhető vagyok számára. 
Mit gondoltok?