A gyermek és a gyász

Mit mondjunk a temetőről a gyereknek? Mit mondjunk a halálról? Hogyan gyászoljunk otthon, ha elveszítettünk valakit, akit szerettünk?

Mindez akkor nehéz, ha a felnőttnek nehéz. A szülők, a család szemléletén, hagyományain, érzelmein múlik, hogy a halál, az elmúlás hogyan jelenik meg, hogyan jelenhet meg a családban, a hétköznapokban, a játékokban. A felnőtt akkor hiteles, ha valóban azt mondja amiben hisz. A felnőtté válás természetes része a halálhoz való kapcsolatunkat újra újra átgondolni, s ennek egy évről évre ismétlődő lehetősége a halottak napja, illetve ahogy ismerőseink és szeretteink halálát megtapasztaljuk, átéljük. Az elmúlás kérlelhetetlensége, visszafordíthatatlansága fájdalmas, amit sokszor nehéz természetesként kezelni. A szülés-születés, hasonlóan a halálhoz, visszafordíthatatlan lezárása egy életszakasznak, fájdalommal is jár, mégis könnyebb természetes folyamatként gondolni rá.

A gyerekek egyfelől saját életkoruk-érettségük alapján gondolkodnak a halálról, másfelől hat rájuk amit otthon látnak, hallanak. Ami nekik természetes lenne, ijesztővé válhat ha a szülők (például a saját érzelmi feldolgozatlanságaik, vagy lélektani tudatlanság miatt) többértelmű, bonyolult, irreális magyarázatokkal állnak elő, például, hogy a nagyapa a föld alatt alszik, vagy hogy az égben van és figyeli, hogy mit teszünk... Ezek károsan ható megfogalmazások, ha belegondolunk, hogy ezek után a gyerek mit érezhet az alvással kapcsolatban, vagy milyen érzéseket kelthet benne az állandóan figyelő (ellenőrző?) nagyapa, akkor talán nem mondunk ilyeneket.

A óvodások már érdeklődnek a téma iránt, de a visszafordíthatatlanság még nem értelmezhető, nem átélhető számukra. Játékaikban aki meghalhat, az fel is támadhat. A meghaláson természetesen tudnak átsiklani. Az alsó tagozat időszaka alatt – a kognitív éréssel párhuzamosan – az irreverzibilitás már felfogható, és a halálnak is nagyobb súlya, jelentősége lesz, ha a családból meghal valaki. Számít, hogy milyen intenzív, mennyire rendszeres, közeli volt a kapcsolat az elhunyttal, ez a kapcsolat örömteli, pozitív volt inkább, vagy kritikus, nehéz. A gyerekek én-központú világában könnyen adódik a gondolat, hogy ő tehet a papa haláláról, hisz milyen mérges volt rá... Ha a haláleset után a gyerek viselkedése (tanulmányi eredménye, testi állapota) jelentősen megváltozik, akkor érdemes pszichológushoz fordulni.

Ahogy a temetőbe készülődünk vagy ha más alkalommal a halál témája szóba kerül lehetőleg egyértelműen, konkrétan, tárgyilagosan fogalmazzunk, hitünknek megfelelően és illeszkedve a gyerek életkorához és érdeklődésének mélységéhez, minél inkább kerülve a félreérthető (és ezáltal ijesztő) megfogalmazásokat.
Meghalt. Már nem dobog a szíve. Ilyenkor az a szokás, hogy eltemetjük az embereket. Megyünk a temetőbe, hogy emlékezzünk rájuk; ez egy emlékhely ahol gyertyát gyújtunk. Már nem tudunk vele találkozni, de emlékezni tudunk rá. Akár fel is idézhetünk egy emléket az elhunyttal kapcsolatban. Amíg a gyerek nem kérdezi, amíg spontán nem kerül szóba, addig én kerülném, hogy például hamvasztásról, urnáról, szétszórásról beszéljek.
A legfontosabb, hogy mi felnőttek összhangban legyünk azzal, amit mondunk. Érdemes át is gondolni, akár társunkkal, barátainkkal átbeszélni, hogy vagyunk mi a halállal, elmúlással, elhunyt nagyszüleinkkel, vagy szüleinkkel, mielőtt a gyermekkel beszélgetnénk erről.

Ha a családot veszteség éri, egy szerettünk meghal gyakran felmerülő kérdés, dilemma, vagy ijedtség, hogy mit tehetünk a gyermekkel ebben az időszakban?
A mi gyászunk az övé is, természetes ez a folyamat, nagyobb hiba kizárni őt, elrejteni előle, mint bevonni, vele együtt átélni. Érdemes ekkor is megfogalmazni például, hogy anya szomorú, mert a papa nagyon hiányzik, fáj hogy meghalt. Felidézhetünk közös emlékeket a gyerekkel együtt. Az élet azonban valóban megy tovább és a gyász ideje alatt is szabad és fontos nevetni, örülni tudni együtt a gyerekkel. Mintha lenne egy gyászoló énünk, amellett, hogy a gyereket szeretni tudó anyák maradunk. Ha a gyászoló azonban nem tud a gyerekre hangolódni, rá figyelni, szükség esetén megnyugtatni és a gyerek kényszerül az erősebbnek lenni, akkor szintén érdemes segítséget keresni a felnőtt vagy akár az egész család számára.
A gyász időszak legfontosabb feladata az elhunyttal való kapcsolat újraírása, a megmaradt kapcsolatok újrarendezése. Ebben az időszakban felidézünk, újraélünk sok régi emléket, azonosulunk az elhunyt egyes tulajdonságaival, szeretetünket visszavonjuk. A gyász búcsú, elengedés és újraépítés, meghatározott, természetes lelki és akár testi folyamatokon keresztül. Lázadás, düh, önvád, belenyugvás, elengedés – megannyit nehéz érzés, viharos vagy éppen nagyon passzív lelki állapot. A gyász ideje az a gyász ideje. Ahogy a születés utáni első hat hét, az újszülöttkor is egy speciális, sok változást, érzelmi hullámzást okozó időszak. Legyünk türelmesek gyászoló önmagunkkal vagy ismerőseinkkel.


Végezetül szeretném megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy mi az amit a gyerek lát tévében, számítógépen, elektronikus játékokban és mi az amit elképzel a mesék, népmesék, tündérmesék szimbólumokkal sűrített szövegei által. A kész képek sokkal félelmetesebbek, a fikciót valóságossá teszi, a természetes folyamatoknak torz jelentést ad, és természetellenes (gyilkos) folyamatokat a hétköznapok szintjére emel. Sem a tévé sem a számítógép nem gyerekeknek való. Ha engedjük nézni, ellenőrizzük a látható tartalmakat és beszélgessünk a gyerekkel.